flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Загальна інформація про суд

    Чернівецький апеляційний суд — суд апеляційної інстанції у системі судів загальної юрисдикції з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Діяльність Чернівецького апеляційного суду регулюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а юрисдикція поширюється на всю Чернівецьку область.

     

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Чернівецький апеляційний суд здійснює такі повноваження:

  1. здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
  2. у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
  3. аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;
  4. надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
  5. здійснює інші повноваження, визначені законом.

У складі Чернівецький апеляційний суду утворено судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.

Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів Чернівецький апеляційний суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів суду про діяльність судової палати.

У суді працюють дві судові палати:

- судова палата з розгляду цивільних справ;

- судова палата з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення.

Організаційне забезпечення роботи Чернівецького апеляційного суду здійснює його апарат. До складу апарату суду входять його структурні підрозділи – відділи. Керівнику апарату Чернівецького апеляційного суду безпосередньо підпорядковані керівники відділів.