flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Чернівецького апеляційного суду та Територіального Управління Служби судової охорони у Чернівецькій області 

від 17.02.2020 №05-08/18-аг/39

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до будівлі (приміщень) Чернівецького апеляційного суду та заїзду на територію суду транспортних засобів

 

 1. Загальні положення
  • Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будівлі (приміщень) Чернівецького апеляційного суду (далі – Суд) та заїзду на територію суду транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суду та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.
  • Пропуск осіб до Суду та на територію суду транспортних засобів (далі - пропускний режим) здійснюється працівниками Територіального Управління Служби судової охорони у Чернівецькій області (далі - Служба).
  • Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в приміщення Суду працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.
  • Пропуск осіб до Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.
  • На вході до приміщень Суду встановлюється пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.
  • Службові входи до Суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до Суду, а також винесення таких цінностей за межі Суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою органу або установи системи правосуддя.
  • Для речей, які заборонено проносити до Суду, перед пунктами пропуску обладнуються камери схову.
  • Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на Чернівецький апеляційний суд.
  • Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби судової охорони у Чернівецькій області, що здійснюють охорону Суду, а також на голову Чернівецького апеляційного суду, особу, що його заміщує, керівника апарату Суду, особу, що його заміщує, які інформують начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби судової охорони у Чернівецькій області про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.
  • Примірник цих Правил розміщується в будинку Суду перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.
  • Допуск співробітників, які не ознайомленні під особистий підпис до виконання своїх службових обов’язків на території Суду не допускається.
  • Керівництво Територіального Управління Служби судової охорони у Чернівецькій області організовує періодичне навчання та перевірку знань працівників Служби даних Правил.
  • Проведення навчання, інших заходів взаємодії Служби з іншими органами (в тому числі правоохоронними), проведення оперативно-розшукових заходів, у приміщеннях або на території Суду, здійснюється виключна з дозволу голови Суду, або особи, що його заміщує.
 2. Порядок пропуску осіб до Суду
  • Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим правилами внутрішнього трудового (службового) розпорядку Чернівецького апеляційного суду.
  • У неробочі дні та години пропуск осіб до будівлі (приміщень) Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.
  • З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
  • Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду та судді Чернівецького апеляційного суду.
  • Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).
  • Працівники апарату Суду пропускаються до Суду, в якому вони працюють, в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату Суду пропускаються до відповідних приміщень за пред'явленням службового посвідчення, із обов’язковою їх реєстрацією в Журналі відвідувачів.

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків - за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних та адміністративних справ, - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні, у зв’язку з виконанням невідкладних робіт), - згідно зі списком, затвердженим головою Суду чи керівником секретаріату (апарату) Суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), - за списками, підписаними головою Суду, чи керівником секретаріату (апарату) Суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника, заступника керівника апарату Суду щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату Суду.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Суду
  • Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім транспортних засобів затверджених у списку, зазначеному у п.п. 3 та п.п. 4 п. 3.2. Розділу 3 цих правил та випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).
  • На територію Суду пропускаються:
 1. Обмеження щодо пропуску осіб до будівлі (приміщень) Суду
  • Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.
  • Забороняється пропуск до будівлі (приміщень) Суду:

 

   Керівник апарату Чернівецького

   апеляційного суду                                                                                              Іван СОРОХАН